vitvd.vinnica.ua

Відділ інформаційних технологій та видавничої діяльності

profile1

НУШІНФОРМАТИЧНА ГАЛУЗЬ 6 клас
(24.11-27.11.2023)

profile2

Тематичні курсиМобільні додатки
в освітньому процесі вчителя
(27.11-30.11.2023)

  РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
підвищення кваліфікації педагогічних працівників
з 27.11.2023 до 30.11.2023
за дистанційною формою навчання (30 год.)

Пара Час Вид Тема
 27.11.23 (Понеділок)
1. 9.00 - 10.20  вебінар

Розвиток загальних компетентностей з соціально-правого захисту педагогічних працівників.

Кухарчук П.М.

2. 10.30 - 11.50  вебінар

Мобільні додатки для навчання

Сторожук О.В.

3. 12.00 - 13.20  вебінар

Сервіси доповненої та віртуальної реальності

Сторожук О.В.

4. 13.30 - 14.50  вебінар

Тайм-менеджмент у професійній діяльності сучасного педагога засобами on-line сервісів

Водоп’янова С.С.

 28.11.23 (Вівторок)
1. 9.00 - 10.20  вебінар

Вплив гаджетів на психічний розвиток дитини

Кузьменко Ю.В.

2. 10.30 - 11.50  вебінар

Веб-квест-технологія проектування і впровадження в практику навчальних дисциплін. Використання QR-кодів в організації освітнього процесу сучасної школи

Конфедрат Ю.Ю.

3. 12.00 - 13.20  вебінар

Створення матеріалів до уроку в Canva

Водоп‘янова С.С.

4. 13.30 - 14.50  вебінар

Мобільний офіс. Робота з документами. Можливості сервісу PhotoMath

Петрушенко О.Ю.

 29.11.23 (Середа)
1. 9.00 - 10.20  вебінар

Вагомість мовлиннєвої ко мпетентності вчителя у формуванні української ідентичності учня

Зозуля В.І.

2. 10.30 - 11.50  вебінар

Якість організацї дистанційного навчання в школах України

Білик О.О.

3. 12.00 - 13.20  вебінар

Професійна діяльність вчителя в умовах цифрового освітнього середовища. Технології дистанційного навчання

Конфедрат Ю.Ю.

С.р.  Самостійна робота

Національна стратегія безпечного освітнього середовища

 30.11.23 (Четвер)
1. 9.00 - 9.45  чат-семінар

Організація ефективного і безпечного освітнього середовища в НУШ

Кухарчук П.М.

2 9.55- 12.45  вебконференція

Конференція з актуальних питань. Тема: «Мультимедіа-технології - один із перспективних напрямів у інформатизації освітнього процесу»

Кухарчук П.М.

С/р  фаховий тест

  РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
підвищення кваліфікації вчителів 6-х класів закладів загальної середньої освіти, які забезпечуватимуть реалізацію нового Державного стандарту базової середньої освіти у 2023/2024 н.р.
ІНФОРМАТИЧНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ
за дистанційною формою навчання (30 год.)
з 24.11.2023 до 27.11.2023

Пара Час Вид Тема
 24.11.23 (П'ятниця)
1. 15.00 - 16.00  вебінар

Програмні інструменти вчителя НУШ

Лесик О.В.

Група 1 Група 2 Група 3

2. 16.05 - 17.05  вебінар

Оцінювання навчальних досягнень учнів у НУШ

Щерблюк А.Л.

Група 1 Група 2 Група 3

3. 17.10 - 18.10  вебінар

Інформаційно-цифрова компетентність вчителя НУШ. Використання наявних та створення нових електронних освітніх ресурсів

Водопянова С.С.

Група 1 Група 2 Група 3

4. 18.15 - 19.15  вебінар

Колективна стійкість та здорові стосунки в педагогічному колективі в умовах реалізації соціально-правового захисту НУШ

Кухарчук П.М.

Група 1 Група 2 Група 3

 25.11.23 (субота)
1. 9.00 - 10.00  вебінар

Організація безпечного освітнього середовища в закладах освіти відповідно до вимог Концепції НУШ

Стужук М.І.

Група 1 Група 2 Група 3

2. 10.05 - 11.05  вебінар

Професійна діяльність вчителя в умовах цифрового освітнього середовища. Технології дистанційного навчання

Конфедрат Ю.Ю.

Група 1 Група 2 Група 3

3. 11.10 - 12.10  вебінар

Моделювання – змістова лінія «Інформаційні технології» курсу інформатики 6 клас НУШ

Петрушенко О.Ю.

Група 1 Група 2 Група 3

4. 12.15 - 13.15  вебінар

Змістова лінія «Основи алгоритмізації та програмування 6 клас НУШ»

Лєсовий В.Ю.

Група 1 Група 2 Група 3

 26.11.23 (Неділя)
1. 9.00 - 10.00  вебінар

Проблеми й зміни в системі підвищення кваліфікації вчителів

Кузьменко Г.А.

Група 1 Група 2 Група 3

2. 10.05 - 11.05  вебінар

Змістова лінія «Інформаційні технології» робота з графікою курсу інформатики 6 клас НУШ

Сторожук О.В.

Група 1 Група 2 Група 3

3. 11.10 - 12.10  вебінар

Комунікація і взаємодія в інклюзивному освітньому просторі НУШ
Пилявець Н.І.

Група 1 Група 2 Група 3

4. 12.15– 13.15  вебінар

Модельні навчальні програми «Інформатика, 5-6 клас» для закладів загальної середньої освіти: аналіз та порівняння.

Білик О.О.

Група 1 Група 2 Група 3

 27.11.23 (Понеділок)
1. 15.00 - 16.00  вебконференція

Психологічні механізми соціалізації та саморозвитку особистості учнів в сучасному освітньому процесі

Кузьменко Ю.В.

Група 1 Група 2 Група 3

2. 16.05 - 17.05  вебконференція

Діяльнісний підхід у базовій середній школі в реаліях сьогодення

Кухарчук П.М., Лесик О.В., Шкарапута І.В.

3. 17.10 - 18.10  чат-семінар

Сучасні вимоги до кабінету інформатики

Кухарчук П.М.

Група 1 Група 2 Група 3

С/р  фаховий тест

Пройти тест

Пройти анкетування